top of page

מדיניות פרטיות האתר

עמותת 'לא מפקירים פצועים בשטח' הינה עמותה המסייעת לנפגעי פוסט טראומה על רקע בטחוני.

מידע כללי

בעת שימוש באתר נאסף מידע כזה או אחר על הגולש. 
חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובפרטי התקשרות, רק במידה ואתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד וכיו"ב.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של העמותה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת 
ליצור עמך קשר במידה והשארת פרטי התקשרות. 

מסירת מידע לצד שלישי

 

העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
ייתכן ואתר העמותה משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך
האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע ממעקב 'עוגיות'. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק
בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע על פי סטנדרטים של פלטפורמת ויקס עליה האתר יושב. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. תודה

אבטחת מידע

bottom of page