top of page
תמונת דף חזון העמותה

חזון העמותה

עמותת לא מפקירים פצועים בשטח (ע.ר) הינה עמותה ללא כוונת רווח ששמה לה למטרה להוות מרחב בטוח, קהילה תומכת ומענה טיפולי ושיקומי לכל מתמודד עם פוסט טראומה על רקע צבאי, כל זאת תוך שאיפה להורדת חסמים עד כמה שניתן ומתן אפשרות פשוטה ויעילה לשיקום וחזרה למסלול חיים מיטבי.

לצורך מימוש חזון העמותה נבנה מודל ייחודי שבמסגרתו פועלת קהילה טיפולית שיקומית, המבוססת על התאמת מעטפת אישית לכל מתמודד, מוכר, או בשלבים שונים של תהליך ההכרה ע"י משרד הביטחון.

מודל הקהילה עומד על ארבעה יסודות עיקריים:

 א. טיפולי - טיפולים קליניים פרטניים, טיפולים קבוצתיים וסדנאות.

 ב. מרחב בטוח - בית פיזי, קבוצת שווים ומקום שמאפשר מרגוע.

 ג. חברתי - קשר חברתי פרא-רפואי מתמשך ויזום בתוך חיי השגרה של מקבלי השירות.

 ד. מניעתי - צוותים המורכבים ממתמודד ואיש טיפול מעבירים שיחות בפני מועמדים לשירות ביטחון מעלים מודעות ומעניקים כלים למניעה ומזעור נזק פוטנציאלי.

bottom of page