top of page
תמונת דף שירותי העמותה

שירותי העמותה

על מנת לאפשר מעטפת אישית מותאמת לכל מתמודד יצרנו מגוון רב של מענים, סדנאות, חוגים וטיפולים כל אחד מהמתמודדים יכול בליווי של הצוות להתנסות, לטעום, להרגיש ולהבין מה מתוך המגוון מתאים ועוזר לו ובאיזה מינון ויחד לבנות לו את החליפה הטיפולית האישית שלו.

מה בתפריט

כפתור מעבר לדף גינה טיפולית
כפתור מעבר לדף כלבנות
כפתור מעבר לשירותי יוגה
כפתור מעבר לדף טיפולים
כפתור מעבר לדף על הקהילה
כפתור מעבר לדף סדנאות יצירה
כפתור מעבר לדף ריצה טיפולית
כפתור מעבר לדף טיפולים אלטרנטיביים
bottom of page