top of page
באנר כלבנות טיפולית

כלבנות טיפולית

הכלב מוכר כחברו הטוב ביותר של האדם. הכלב מעניק חיבור רגשי, אהבה וקשר ללא תנאי אשר משרה תחושת ביטחון ומהווה בסיס לאמון מוחלט בין הכלב לבין המתמודד.
בתהליך ליווי פרטני אנחנו מציעים מסע מגבש וייחודי בו הכלב פותח לנו צוהר אל תוך הנפש ודרך התקשרות רגשית נטולת מסננים, מאפשר שיקוף עם האני הפנימי והעולם שבחוץ.
בנוסף ישנה אפשרות לתהליך התאמת כלב לכל מתמודד תוך לקיחה בחשבון את מצבו הסוציאלי, המשפחתי והנפשי של כל מתמודד

bottom of page