top of page
באנר טיפולים קליניים

טיפולים קליניים

גישות טיפוליות בעמותה

בסיס הטיפול בעמותה נעוץ בהבנה שחוויות החיים שלנו קשורות למהלך חיינו. בטיפול הדינאמי אנו חוקרים את המקומות הראשוניים שהביאו אותנו לחוות את הטראומה ומייצרים תיקון דרך התבוננות מחודשת על חוויות החיים. הטיפול הדינאמי אינו מוגבל בזמן.

טיפול דינאמי קלאסי

טיפול התנהגותי מוכח מחקרית כיעיל בטיפול בפוסט טראומה. טיפול התנהגותי מבוסס על שינוי תבניות חשיבה במטרה לייצר הצלחה בשינוי רגשות ותובנות. הטיפול ההתנהגותי מסייע בפיתוח חוסן נפשי והימנעות מקשיים. בעמותה אנחנו משתמשים בארגז הכלים של הCBT.  אך משלבים עם גישות חדישות יותר.

טיפול התנהגותי

טיפול  השלכתי  מסייע לאדם להתחבר אל רגשותיו ואל תחושותיו דרך הגוף. בבסיס הטיפול ההשלכתי ישנה התפיסה שביצירת המרחק בין האדם לבעיה - יתאפשר לטפל בנוחות ובצורה עקיפה באתגרים המלווים אותו.

טיפול השלכתי

חוויה סומטית הינה דרך טיפול הנחשבת חדשנית ושונה ומוכיחה עצמה כיעילה במיוחד בטיפול בחרדות וטראומה. השיטה מתבססת על שימוש בגוף כמשאב לחוות חוויות שונות בתוך חדר הטיפול ובסביבה מבוקרת ובתוך כך לייצר שינוי מהותי בזמן קצר.

SE

בבסיס התפיסה של העמותה היא שהטיפול לא עומד לבדו אלא שיש גם קהילה תומכת ושיקומית שמלווה ומסייעת לאדם להתמודד עם הקשיים והאתגרים של חייו. הקהילה שם בשביל האדם ברגעים הקשים והגישה הבלתי אמצעית הזאת מאפשרת דיאלוג שאנשי מקצוע לא יכולים לייצר. או במילותיו של המשורר אמי גלבוע: "פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת".

התפיסה השיקומית קהילתית

תפיסה זו  גורסת כי מדיניות צריכה להיקבע תוך השתתפות ישירה של חברי הקבוצה המושפעים על ידה. הסלוגן מתייחס בעיקר לקביעת מדיניות הרלוונטית לקבוצות מודרות (למשל: מדיניות בנושאי עוני, מיעוטים, אנשים עם מוגבלות, נשים ועוד) שלעיתים קרובות נעדרות הזדמנויות פוליטיות, חברתיות וכלכליות.

החל  משנות ה2000  נעשה שימוש בגישה זו גם בתחום הרפואה ובריאות הנפש. כחלק מהשיקום, חברי העמותה לוקחים חלק בבינוי המבנה אחזקתו ושימורו, כמו גם לוקחים חלק בהסברה של הפוסט טראומה לבתי ספר וארגונים. מקבלי השירות בעמותה לוקחים חלק בכל ההחלטות ושותפים להתקדמות העמותה.

תפיסת 'שום דבר עלינו בלעדינו'

bottom of page