top of page
באנר סדנאות יצירה

סדנאות יצירה

היצירה על תחומיה השונים מעניקה מקום לביטוי רגשות, כאבים ופורקן ומוכחת מחקרית ככלי תרפואטי יעיל.היצירה מעודדת התמקדות בעשיה וצמיחה.
בעמותה סדנאות יצירה מתחלפות כגון פיסול בברזל, כתיבה יוצרת, צילום ועוד.

bottom of page